מסלולי מנויים

*לתשלום הראשון יתווספו דמי רישום על סה״כ 50 שקלים*

מנוי מתחדש

239 ש"ח לחודש

מנוי שנתי

199 ש"ח לחודש

מנוי נוער מתחדש

199 ש"ח לחודש

מנוי נוער שנתי

180 ש"ח לחודש

מנוי בוקר מתחדש

199 ש"ח לחודש

מנוי בוקר שנתי

180 ש"ח לחודש